televizyon

Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Keşfedildiği günden itibaren insanların ilgisini çekmeyi başaran ve hayatın her alanında kullanılan bir ürün olan televizyon, hareket, ses ve renk unsurları sayesinde gözleri üzerine toplayan bir alettir. Toplumda yetişkinlerin yanı sıra çocukların da televizyondan hem iyi hem de kötü anlamda etkilendikleri yapılan araştırmalar sonrasında ortaya konmuştur.

Çocukların yaş, gelişim, çevresel ve ailesel faktörlerdeki değişimlerinde en büyük rolü oynayan televizyon izlenen program içeriklerine göre toplumun en küçük bireyleri olan çocukları son derece olumsuz ya da olumlu şekilde etkileyebilir.

Televizyon uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre toplumsallaşmada, psikolojide, zihinsel ve ruhsal ve fiziksel gelişimde, beslenme alışkanlığında ve diğer tüm yönlerde çocuğun etkilendiği ortaya konmuştur. Buna ek olarak dünyanın yanı sıra Türkiye sınırları içerisinde etkilenme oranı konu edildiğinde ise yapılan şiddet içerikli ve olumsuz öğe sergileyen programların etkilerinin daha fazla olduğu gözlenir.

Çocukta Kalıcı İzler Kalabilir

Uzmanların televizyon ve çocuk ikilisinde en çok uyardığı noktalardan biri de çocuğun izlediği programlar yüzünden kalıcı ruhsal ve zihinsel sorunlara sahip olabileceğidir. Haberlerde şiddet, kavga, kan ve savaş gibi unsurların sık sık konu edilmesi ve izleyici sınırlaması getirilmemesi çocuklarda çeşitli korkularının oluşmasına neden olur.Çocukların televizyonun olumsuz etkilerinden etkilenmelerinin yanı sıra olumlu şekilde örnek alacakları programlar sunulmalıdır. Bu konuda en büyük sorumluluk ebeveynlere düşer. Çocukların izleyeceği programlar sınırlanmalıdır. Bilgi içerikli ve öğretici unsurlar konu edinen programlar izletilmelidir.

televizyonun cocuklarda etkisi
televizyonun cocuklarda etkisi
televizyonun cocuklarda etkisi
televizyonun cocuklarda etkisi
televizyonun cocuklarda etkisi
televizyonun cocuklarda etkisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir